Forside

Ny husorden

I forbindelse med opførelse af altaner er der vedtaget en ny husorden der inkluderer brugen af altanerne, ligesom visse paragraffer er opdateret til tidssvarende sprogbrug. Husorden kan findes her.

Info til altankøbere / -ejere

For en god ordens skyld, skal der gøres opmærksom på, at altanerne ikke er færdigmeldt og afleveret endnu.
Dette medfører at altanerne stadig er entreprenørens ansvar (bortset selvfølgelig for skader, der påføres af brugerne) og som tidligere nævnt, må der ikke laves ændringer eller pleje af altanerne på nogen måde.
Det vil sige, at f.eks. oliering af træværket ikke må udføres endnu og det er på eget ansvar såfremt man vælger at gøre det alligevel. I værste fald kan det medføre at garantien bortfalder. Ligeledes må der heller ikke skrues noget fast i gulvet osv.
Når entreprenøren afleverer arbejdet og det er godkendt af altanudvalget, vil der blive udsendt en drift- og vedligeholdelsesvejledning. Dette skyldes at det er vigtigt, at der bruges den rigtige olie til træværket.
Proceduren er, at entreprenøren færdigmelder sig til os i Altanudvalget og vi vil herefter syne alle lejligheder og registrere eventuelle fejl og mangler, som entreprenøren herefter skal udbedre. Når dette er gjort, godkender Altanudvalget lejligheden og giver melding herom til den enkelte altankøber, som herefter overtager ansvaret.
/Altanudvalget