Nyt fra Altanudvalget (Maj 2014)

22. maj 2014

Kære beboere i Lyngbo

På den ordinære generalforsamling i ejerforeningen Lyngbo i marts, blev altanudvalget oprettet for at undersøge hvad mulighederne er for at etablere altan. Vi vil her på opslagstavlerne informere om hvor langt vi er i processen.

Vi er nu kommet godt i gang og har holdt 4 møder, hvoraf et af dem har være med besøg fra ejerforeningen Lyngborghave, hvor formanden fortalte om deres erfaringer med etablering af altaner.

Indtil videre er vi kommet frem til en arbejdstidsplan og har taget kontakt til mulige entreprenører samt undersøgt muligheden for finansiering. Derudover har vi drøftet følgende emner (grove hovedtræk):

  • Altaner alle etager.
  • Design og størrelse af altaner.
  • Byggetilladelse.
  • Vilkår for altaner.
  • Tidsplan.
  • Rådgivning udefra, evt. rådgivende ingeniør.

Har I kommentarer/spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte altanudvalget på en fælles mail oprettet til formålet, smide en seddel i postkassen hos Niels Fernstrøm (husk kontaktoplysninger) eller kontakte en af os telefonisk.

Vores mail er: lyngborghavealtan@gmail.com

Medlemmerne af udvalget og deres kontaktoplysninger er:

–       Morten
–       Niels
–       Gustaf
–       Kristian
–       Erik
–       Jeanette