Nyt fra Altanudvalget (Juli 2014)

22. juli 2014

Kære beboere i Lyngbo

I sidste informationsbrev kunne vi fra altanudvalgets side informere om igangværende undersøgelser. Status er, at vi har afholdt 6 møder og overordnet er der sket følgende:

  • Indhentet erfaring fra nabo ejerforeningerne
  • Kontaktet relevante myndigheder
  • Afholdt møder med leverandører af altaner
  • Undersøgt praktiske løsninger for vinduer, radiatorer, forankring af altaner, trælister etc.
  • Påbegyndt opstilling af pris for etablering

Vi arbejder videre med muligheden for at etablere altaner, der designmæssigt minder om altanerne på vores naboejendomme. Tanken er, at det kun er de ejere der ønsker en altan, der får det, ligesom den enkelte ejer selv skal stå for finansieringen af altanen. Vi er ydermere i gang med at undersøge hvordan det praktiske i forhold til betaling af altanerne skal forløbe, samt undersøge muligheden for at skabe lavere låneomkostninger ved at få pengeinstitutter til at give tilbud på at låne til alle interesserede. Der vil ikke være tale om et fælles lån foreningen tager.

I september 2014 forventer vi at afholde et informationsmøde, hvor vi vil fortælle om detaljer for etablering af altaner, svare på eventuelle spørgsmål samt naturligvis høre input fra beboerne. Såfremt interessen er til stede, vil vi arbejde videre mod etablering af altanerne. Hvis ikke interessen er til stede, kan vi afslutte projektet. Præcis dato for mødet vil blive slået op i opgangene og på foreningens hjemmeside.

Morten Densam har desværre været nødsaget til at trække sig fra udvalget pga. travlhed, men har lovet at stå til rådighed for enkelte opgaver. Vi siger tak for det arbejde Morten har lagt indtil nu.

Vi har modtaget flere henvendelser med spørgsmålet omkring evt. altaner, hvilket vi er meget glade for. Skriv endelig eller tag fat i os såfremt I har spørgsmål.

Vores mail er: lyngborghavealtan@gmail.com

Medlemmer af udvalget og deres kontaktoplysninger er:

–       Niels
–       Gustaf
–       Kristian
–       Erik
–       Jeanette