10. juni 2014

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. juni 2014

Tilstede: Charlotte, Dorthe, Kristian, Inger, Flemming, Gustaf, Pia og Per.

Vi gennemgik ejerforeningens husorden og beboerhåndbog. Alt er nu lagt over på vores hjemmeside: www.ejerforeningenlyngbo.dk
Bemærk venligst at der er ændringer i husordenens § 9.

Fremover vil alle referater og evt. også blive lagt ind her. Vi hænger selvfølgelig stadig op i opgangene.

Venligst hold alle kælderdøre lukkede. Senest har der været indbrud i kældrene i naboejerforeningerne.

Er der døre der ikke kan lukkes – eller andet – bedes man give Per eller John besked. Dette kan også gøres pr. tlf: 51 22 54 48 eller via email: e.f.lyngbo@gmail.com

Der er ny vaskemaskine på vej til blok L (Bregnerødvej)
Vi minder lige om at hunde og katte skal holdes i snor når de luftes på vore områder.
Dette gælder også efter mørkets frembrud.

Grill ikke under vinduerne hvor det er til gene for andre, men træk et godt stykke ud i haven.
Forlad aldrig en tændt grill.

Næste møde: Mandag d. 25. august.

GOD SOMMER