25. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. marts 2014

Tilstede: Charlotte, Inger, Kristian, Gustaf og Pia
Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i marts måned.
Bestyrelsen konstituerede sig som flg.:

Bestyrelsen:
Formand:  Charlotte Ruberg
Næstformand: Inger Lindskrone
Kasserer:  Dorthe Petersen
Sekretær:  Pia Frost Jensen
Medlem:  Kristian Madsen

Suppleant:  Flemming Kirsby
Suppleant:  Gustaf Holmefjord
Vi skal have udskiftet de resterende strenge og ventiler i kældrene. Ud fra de indkomne tilbud, valgte vi samme leverandør som udførte udskiftningen i blok R.

Vi fulgte op på ’eventuelt’ fra generalforsamlingen. Bl.a. ser vi på rydning af krat i de runde ’bede’ på græsplænen ved blok L/M.

Har I noget vi skal være opmærksom på bedes I give os det skriftligt. Vi har alle vores hverdag og kan nemt glemme en mundtlig besked.

Der er flere af kommunens lamper på Lyngborghave der ikke virker. Der er sket henvendelse til kommunen og vi afventer ’action’ fra deres side.

Vi har fastsat en dato for den årlige ’Store Havedag’. Dette bliver lørdag d. ??. juni. Nærmere info følger.
Næste møde: mandag d. 5. maj 2014