26. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 26. november 2014

Tilstede: Charlotte, Dorthe, Kristian, Flemming, Pia og Per.

Vi har ansat et nyt rengøringsselskab til at udføre trappevask.

Der er i flere opgange sorte striber/mærker på væggene bl. a. ned til kældrene.
Disse vil blive forsøgt fjernet og i den forbindelse beder vi alle om fremover at benytte den udvendige trappe til op og nedtagning af cykler/barnevogne eller andet.
Det er bl.a. cykeldæk der rammer væggene der laver disse mærker.

Efter afholdelsen af dette bestyrelsesmøde, er vi blevet gjort opmærksomme på at ejerforeningen har haft indbrud i mange kælderrum indenfor de sidste par dage…..

Det er derfor vigtigt, at vi alle er med til at holde kælderdørene lukkede.
Observerer man døre der ikke lukker af sig selv bedes man kontakte Per eller John så det kan udbedres.

Vi opfordrer alle til at være ekstra opmærksomme på observationer af fremmede der er interesserede i op og ned gange til kældre!

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

Næste møde: tirsdag d. 20. januar kl. 18:30