5. maj 2014

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 5. maj 2014

Tilstede: Charlotte, Dorthe, Kristian, Flemming, Pia, Per og Poul Bach
Alle skal være opmærksomme på, at alle vandrette rør, også skjulte, samt vandlåse, henhører til den indvendige vedligeholdelse, som er ejerens eget ansvar.

Vi arbejder på at få al foreningens materiale lagt ud på vores hjemmeside.

Da vores ejendom er omkring 40 år gammel skal man være ekstra opmærksom på, at der ikke er utætheder/lækager ved rør eller samlinger og gulvafløb.

Vi anbefaler at man ofte renser afløb for hår etc.:
Fjern hår og skidt fra afløbet. Tøm vandlåsen, hvis der er tegn på tilstopninger.
Hæld 2 kedler kogende vand i vasken én gang om ugen.
Vandlåsen sidder under vasken, hvor røret bukker. Den kan skrues af uden brug af værktøj.

Der står rigtig mange cykler i vore cykelkældre/cykelskur. Nogle er meget gamle og bliver aldrig brugt. Det vil give lidt plads hvis der kan ryddes lidt op i disse. Tak.

Kommunen har forlangt at vi indkøber flere skralde containere så antallet af disse svarer til antal husstande.

Der afholdes ’Havedag’ lørdag d. 21. juni. Nærmere info følger.

Forhåbentlig venter en lang, varm sommer forude.

Grill ikke under vinduerne hvor det er til gene for andre, men træk et godt stykke ud i haven.
Forlad aldrig en tændt grill.

 

Næste møde: tirsdag d. 10. juni 2014