7. oktober 2014

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 7. oktober 2014

Tilstede: Charlotte, Dorthe, Kristian, Inger, Pia og Per.

 

Isoleringsprojektet er nu helt afsluttet og Isolering A/S har fået de tilbageholdte penge.

Udskiftning af varmtvands rør projektet, bliver afsluttet med udskiftninger i de sidste blokke: O og P (nr. 14 – nr. 26) Nærmere info kommer op i de berørte opgange.

Status fra altanudvalget blev gennemgået og informationer om dette arbejde vil løbende blive givet på tavlerne.

Hjertesuk fra viceværterne:

Venligst tøm tørrerummene når det er tid til rengøring. Der bliver ikke gjort rent i de tørrerum hvor der hænger tøj.
Der bliver gjort rent den første onsdag i måneden, således at nogle tørrerum bliver rengjort i lige måneder og andre i ulige måneder….. Se opslag på dørene.

Der er nogle der overfylder vaskemaskinerne, med det resultat at tøjet ikke bliver rent. Det ødelægger også maskinerne. Venligst overhold vejledningen der hænger ved maskinerne.

Der er konstateret rotter i kældre og på vore fællesarealer. Der må ikke fodres på jorden. Kun på fuglebræt eller lignende.
Der er igen fundet ekskrementer fra katte/hunde i sandkasser og på vore store fællesarealer. Det er totalt uacceptabelt at børn som voksne ikke kan færdes på vore områder uden risiko for at ’vælte’ sig i l…

 

Næste møde: Onsdag d. 26. november kl. 18:30