20. februar 2014

Referat af bestyrelsesmøde torsdag 20. februar 2014

Tilstede: Charlotte, Inger, Dorthe, Kirsten, Ghita, Pia og Poul Bach
Ejerforeningen er som mange andre plaget af rotter. Sidst er det gået ud over
el installationerne i en lejlighed. Rotten var kommet ind i lejligheden via et kloakafløb og havde efterfølgende gnavet ledningerne over.

Vi minder derfor om, at det ikke er tilladt at fodre dyr ved at smide brød eller lignende på jorden. Rudersdal kommune skriver for øvrigt flg. på deres hjemmeside:

Fuglefodring af vilde fugle kan tiltrække rotter

Fuglene skal fodres på fuglebræt eller via foderautomat minimum 1,5 meter over terræn.
På foderbrættet skal du ikke lægge mere foder ud, end fuglene kan æde, og eventuelt spild på jorden bør opsamles dagligt.

Bestyrelsen har modtaget klager over katte og minder om husordenens § 4:

Husdyr må ikke være til gene for ejendommens beboere og skal være under stadigt opsyn, når de færdes på ejendommens område.

Alle ejere har modtaget information i deres postkasse fra administrator Poul Bach vedrørende restgæld og renter for fælleslån til isoleringsprojektet.

Betaler man til lånet er renterne der kan fratrækkes selvangivelsen for 2013 således:

 Fordelingstal  Restgæld pr. 31/12-2013     Renter 2013
 0,5400  29.622,72  1.486,52
 0,5846  32.060,94  1.609,30
 0,6529  35.814,55  1.797,31

 

 

 

 

Den ordinære generalforsamling bliver Tirsdag d. 18 marts 2014.
Det bliver på Birkerød Skole (tidligere Parkvejskolen). Indkaldelse kommer senere.