25. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 25. august 2014

Tilstede: Charlotte, Dorthe, Kristian, Inger, Flemming, Gustaf, Pia og Per.

Vi har stadig et hængeparti med isoleringsfirmaet. Bl.a. manglende fuger ved havesiden på blok N og O. Vi håber arbejdet bliver udført snarest.

Rutchebanen på legepladsen nær nr. 4B/6 er taget ned. Den er ved at blive repareret og vil derefter blive sat op igen.

Bestyrelsen har behandlet flere indkomne klager. Vi henstiller til, at man lader sin sunde fornuft råde og tager hensyn til hinanden.

Status fra altanudvalget blev gennemgået og der var ikke nyt i forhold til tidligere opslag.

Næste møde: Tirsdag d.7.oktober