18. februar 2015

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 18. februar 2015

 

Tilstede: Charlotte, Dorthe, Inger, Kristian, Flemming, Pia og Per.

Ejerforeningen købt en hjertestarter. Den hænger ved nr. 14.

Der indkaldes til et præsentationsmøde for ejerforeningens medlemmer hhv. torsdag d. 5. marts og/eller tirsdag d. 10. marts. Begge dage kl. 19. Tilmelding nødvendig. Opslag følger. Vi gør opmærksom på at det ikke er et førstehjælpskursus, men en introduktion i brugen af en hjertestarter.

Af hensyn til administrationen ved køb af vaskepoletter via bankoverførsel skal der medbringes en udprintet kvittering.

Vi minder alle om at vedligeholdelse af vinduer er ejers ansvar. Vinduerne skal ind imellem smøres for at lukkeanordningen skal virke. Se venligst under ’Håndbog’/ ’vedligeholdelse af vinduer’ på vores hjemmeside.

Der skal sættes nye planter ved p-pladsen ved nr. 2 – 12 når vejret er til det.

 

Generalforsamling bliver torsdag d. 26. marts kl. 19 i store sal i administrationscentret (Birkerød bibliotek) Vi kunne desværre ikke booke på Birkerød Skole i år.