10. februar 2016

Referat af bestyrelsesmøde 10. februar 2016

Tilstede: Niels, Charlotte, Inger, Pia, Flemming, Jørgen samt Poul Bach

Udendørs:

Der er fældet og beskåret en del træer i haven. Oprydningsarbejdet efter dette vil ske når man igen kan køre på græsplænen.

Altan projekt:

Formidlingsaftale er delt rundt til de ejere der har valgt at købe en altan. Den underskrevne aftale skal være administrator Poul Bach i hænde senest fredag d. 19. februar 2016 hvor også det i aftalen fastsatte beløb skal være overført til den angivne konto.

Generalforsamling:

Årets generalforsamling er onsdag d. 16. marts kl. 19 i Birkerød Skoles kantine.

Næste møde:

Besluttes efter generalforsamlingen.