22. april 2015

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 22. april 2015

Bestyrelsen konstituerede sig:

Formand:                           Charlotte Ruberg

Næstformand/sekretær:  Pia Frost Jensen

Kasserer:                           Dorthe Petersen

Bestyrelsesmedlem:        Inger Lindskrone

Bestyrelsesmedlem:        Niels Fernstrøm

Suppleant:                         Flemming Kirsby

Suppleant:                         Jørgen Beck-Bang

Opfølgning fra generalforsamlingen i marts:

Årsregnskabet for 2014 viste et meget stort elforbrug. Ved regnskabets afslutning var elforbruget ikke opgjort, og vi har efterfølgende fået 29.269,00 kr. tilbage fra Dong Energy. Administrator har bedt Dong om at flytte vores aflæsnings periode så vi fremover kan få det rigtige forbrug med på årsopgørelsen.

Det er nu fastslået ifølge ’Målerbekendtgørelsen’ at ejerforeningen ikke skal investere og opsætte vandmålere.

Ny dato for introduktion i brug af hjertestarter bliver onsdag d. 20. maj kl. 19 i bestyrelseslokalet. Tilmelding ikke nødvendig.

Vi er ved at få udskiftet inddækning på taget. Det nuværende er lavet af zink og er flere steder tæret væk. Det bliver udskiftet med rustfrit stål.

Der er omlagt fliser på fortov og indgangspartier ved L (Bregnerødvej)

Grundet de mange indbrud i vore kældre får vi omstillet vores kældre låse.

(Nærmere info følger) De nøgler vi bruger har været i omløb i mange år.

Vi beder dog stadig alle om at holde alle døre indtil kældrene lukkede.

Næste møde: tirsdag d. 9. juni kl. 19