1. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde 1. november 2016

Tilstede: Charlotte, Niels, Jørgen, Flemming, Pia

Altaner:
Vindues udskiftning er startet i blok L. (Bregnerødvej) Da haven nu er en byggeplads er lågen ud til den offentlige sti hermed blevet aflåst. Porten imellem nr. 4B og 6 er ligeledes aflåst, men den vil dog blive låst op i weekenderne eller hvis nødvendigt efter kl. 16. Dette for at undgå ulykker så længe håndværkerne arbejder i haven.

Storskraldsgård:
Storskraldsgården er blevet lukket. Den bliver genåbnet 14 dage før næste tømning. Nærmere info følger.

Der er desværre flere der bruger gården til husholdningsaffald. Dette er ikke tilladt og vi overvejer at lukke gården helt ned hvis det fortsætter.

Rengøring af tørrerum:
Alle tørrerum bliver rengjort hver anden måned. Vi sætter nye opslag på dørene så alle kan notere sig hvornår ’deres’ tørrerum skal rengøres.
Hvis ikke tørrerummet er tømt for tøj bliver det ikke rengjort.

Vaskeri:
Gulvet i vaskeriet under nr. 2 skal repareres i den nærmeste fremtid og vaskeriet vil derfor blive lukket i nogle dage. Vi varsler i god tid J

Kontortid:
Fremover vil kontortiden og salg af vaskemønter være:
onsdag kl. 17-18
torsdag kl.7:30 – 8:30.

Næste møde:
December 2016