1. september 2016

Referat af bestyrelsesmøde 1. september 2016

Tilstede: Charlotte, Inger, Pia, Niels, Erik

Altaner:
Byggetilladelse til altaner er kommet. Mere info følger snarest

P-plads:
Der har været tvivl om vigepligten på p-pladsen ved 2-12. Vi overvejer at opsætte skilte så ingen er i tvivl.
Vi gør opmærksom på at der altid er vigepligt ved udkørsel fra p-pladsen. Vær ekstra opmærksom på gående.

Vaskeri og vaskemønter:
Der er kommet ny tørretumbler i vaskeriet under 2A.

Røgalarmer:
Der er opsat røgalarmer i alle vaskerier og der vil blive opsat røgalarmer i alle opgange.

Tørrerum:
Husk at tørrerummene bliver rengjort første onsdag i måneden. Nogle i lige måneder, andre i ulige. Se opslag på dørene – og fjern venligst jeres tøj inden.

Affald:
Et godt trick til at komme af med pizzabakker: sæt bakken i vasken og kom vand på den. Derefter kan den krølles sammen og kommes i skraldeposen.
Vi har desværre noteret os, at der bliver ’skraldet/rodet’ i affaldscontainerne i skaktene. Dette er ikke tilladt.

Kontortid:
Fremover vil kontortiden og salg af vaskemønter være
onsdag kl. 17-18
torsdag kl.7.30–8.30.

 

Næste møde:
Oktober