10. april 2017

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 10. april 2017

Tilstede: Niels, Jørgen, Charlotte, Pia og Arvid

Konstituering:
Bestyrelsen holdt 1.st møde efter generalforsamlingen. Vi konstituerede os således:

Niels Fernstrøm Formand
Jørgen Beck-Bang Næstformand/IT-ansvarlig
Pia Frost Jensen Kasserer/Sekretær
Charlotte Ruberg Bestyrelsesmedlem
Inger Lindskrone Bestyrelsesmedlem
Flemming Kirsby Suppleant
Arvid Klein Gregersen Suppleant

Nyt om viceværter:
Per Ammentorp går på pension og stopper pr. 30. april.
John Nielsen har valgt at søge nye udfordringer og han stopper ligeledes 31. april.

Der vil i den forbindelse afholdes reception fredag d. 28. april ved vores garage efter nr. 40.  Der kommer opslag i opgangene.

Vi har ansat to nye viceværter. Jørgen Lyager er allerede startet her 1. april og har måneden til at få overdraget info fra Per. Jørgen flytter ind i ejendommens lejlighed så hurtigt som muligt.
Tonny M. Jensen starter 1. maj. Begge har stor erfaring med viceværtopgaver fra tidligere jobs.

Altaner:

Der er ikke så meget nyt her. Arbejdet skrider fremad.

 

Næste møde: maj 2017