13. februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. februar 2018

Tilstede: Niels, Jørgen, Charlotte, Inger, Pia, Flemming, Arvid og Jørgen (vicevært)

 

Generalforsamling:
Årets generalforsamling bliver afholdt torsdag d. 22. marts 2018.
Nærmere info kommer i indkaldelsen.

Vaskemønter:
Der er blevet spurgt til betalingsform ved køb af vaskemønter. Der kan stadig betales med kontanter eller ved bankoverførsel til konto nr.: 5028-1318001.
Der arbejdes på at få mobile Pay op at køre igen.

Rotter:
’Operation giftfri rottebekæmpelse’ har været effektiv. Der er dræbt over 700 rotter i området siden opstart.

Renovering af badeværelse:
Skal der ændres i placering af faldstamme eller vandlås i gulv, skal der forinden søges byggetilladelse hos kommunen.
Svar fra kommunen, samt evt. byggetilladelse, skal sendes til ejerforeningens administrator Poul Bach, som herefter vil videreformidle til ejerforeningens viceværter, med hvem en eventuel lukning af vand skal aftales.
Det er en god ide at rette henvendelse til Poul Bach forud for ansøgning om byggetilladelse, da ejerforeningen kan have særlige krav til udførelsen.
Ovenstående ændringer skal altid udføres af autoriserede håndværkere.

Næste møde:
Uge 11.