20. november 2017

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 20. november 2017

Tilstede: Niels, Charlotte, Inger, Pia og Jørgen (vicevært)

 

Der er blevet repareret en del dræn og kloakgange/rør og herefter er arbejdet med at installere Wisetrap rottefælder igangsat.
Wisetrap er effektiv rottebekæmpelse med giftfri fælder. Ejerforeningen har købt 3 stk. som bliver installeret permanent og yderligere lejet en del som skal være installeret i nogle måneder.
Naboerne i ‘Ejerforeningen Lyngborghave’ har fanget mange rotter med denne metode.

Vinteren er over os og mange vil gerne hjælpe fuglene. På Bolius.dk kan man læse nogle råd. Bl.a. er det bedst at fodre fugle om morgenen. Så har de tid i løbet af dagen til at få spist maden, så der ikke ligger noget tilbage til ubudne gæster.

Vi skal gøre opmærksom på, at Haveudvalget ikke er et udvalg, der arbejder med at vedligeholde haverne. Haveudvalget arbejder på en fremtidig plan for de omkringliggende arealer og alle henvendelser vedr. havernes drift og vedligehold skal rettes til bestyrelsen på kontakt@ejerforeningenlyngbo.dk.

 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

 

Næste møde: Primo januar 2018