27. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 27. september 2017

Tilstede: Niels, Jørgen, Inger, Pia og Flemming

 

Rotter og kloakker:

I forbindelse med at der er konstateret rotter i vores område, har der været kamerainspektion af vores kloakker hvor der bl.a. blev fundet ødelagte drænrør. Der er nu opsat WiseTrap (rottedræbere) ved flere gennemløb i vores brønde. Det er et større projekt med opgravning og reparation af ødelagte drænrør, men den eneste måde at komme rotterne til livs.

Opgange og kældre:

Vore viceværter er i gang med oprydning i trappeopgange og kældre. I henhold til brandsikring må der ikke stilles barnevogne, skostativer, sko, planter etc. i opgangene. Diverse effekter må heller ikke efterlades i kældergangene.

Altaner:

Altanprojektet er nu i sin afsluttende fase og der pågår nu mangelgennemgang. Retablering af vore arealer vil ske snarest muligt.

 

Husk hunde skal være i snor på vores område.

 

Næste møde: November