29. august 2017

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. august 2017

Tilstede: Niels, Jørgen, Charlotte, Inger, Pia, Flemming, Arvid, Tonny, Jørgen og Poul

Nyt fra viceværter:

Tonny og Jørgen er godt i gang med at indarbejde nye rutiner. De har henover sommeren forsøgt at komme i bund med ukrudt og meget andet.

Fra uge 36 vil de desuden få hjælp af Frank som er en yngre mand der er ansat i jobprøvning.

Vi har desværre stadig nogle der smider åbne poser eller uindpakket affald i skaktene.

Det er bl.a. lortebleer!!! Sovs!! Glas(skår) og andet. Det er ikke acceptabelt for vores ansatte. Affald skal i poser der kan lukkes. Glas skal i glascontainer.

Vi vil i en prøveperiode dele affaldsposer ud i alle postkasser. Det er kraftige affaldsposer der ikke så nemt går i stykker og de er lange nok til at kunne lukkes inden nedkastning. I bedes alle bruge dem.

Vi har desværre igen rotter. Der bliver repareret i kloakken flere steder.

Der har været en del udfald på det varme vand henover sommeren. Der arbejdes på en løsning.

Vandforbrug:

Vi kan se at vandforbruget i blok P/R er højere end normalt. Det tyder på fx et løbene toilet eller dryppende vandhaner. Det er dyrt!!! Vi opfordrer vedkommende om at få det repareret evt. skifte til nyt. Der gives stadig håndværkerfradrag til dette.

Haven:

Der er sået nyt græs flere steder. Dette skal laves om da der ikke er grubbet ordentligt.

Teglgårdens ventilationsanlæg:

Der er mange der klager over støjen fra Teglgårdens ventilationsanlæg. I bedes hver især sende en skriftlig klage over støjen til Teknik og Miljø: tom@rudersdal.dk da det desværre ikke tages alvorligt når administrator klager.

 

Næste møde: Oktober.