9. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. maj 2017

Tilstede: Niels, Jørgen, Charlotte, Pia, Flemming, Arvid og Poul

 

Viceværter:

Velkommen til vores nye viceværter, Jørgen og Tonny. De er kommet godt fra start og vi ser frem til et godt samarbejde.

Opfølgning fra generalforsamlingen:

På baggrund af spørgsmål på generalforsamlingen vedr. indeståender i bl.a. Sparekassen Vendsyssel, har vi i samråd med administrator gennemgået dette og vi vurderer at foreningens engagementer i de forskellige pengeinstitutter er fornuftige og forsvarlige.

Husorden:

Der er lavet ny husorden med bl.a. regler om brug af altan. Denne bliver omdelt til alle.

 Husk hunde skal være i snor på vores område.

Der må ikke smides madaffald (og papir) på området. Brug venligst de opsatte affaldscontainer/kurve.

Altaner:

Altanerne er ikke afleveret endnu og det er derfor ikke tilladt at lave nogen former for ændringer, herunder, men ikke begrænset til, påskruning af diverse (f.eks. dørstop), oliering af træværk mv. Gøres dette, vil garantien bortfalde og eventuelle udbedringer af den pågældende bygningsdel vil blive på egen regning.

  

PAS PÅ TRICKTYVE!!!

Der har været forsøg på tricktyveri i ejerforeningen. Vedkommende ville låne nøgler til kælderen for at checke alarmer.

 

Næste møde: Juni