juni 2017 – aflyst

Da der ikke kunne findes en dato der passede et flertal af bestyrelsesmedlemmerne aflystes bestyrelsesmødet i juni.

Næste møde efter sommerferien.