6. Juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. juni 2018

Tilstede: Niels, Jørgen, Charlotte, Inger, Pia og Tonny

 

Kloakker:

Der bliver stadig fulgt op på kloakkerne i bebyggelsen.

Brønden ved cykelskuret blok N/O skal graves op og repareres.

Højtvandslukkere bliver checket i nærmeste fremtid. Ikke alle virkede optimalt under skybruddet for nylig.

 

Døre:

For ikke at ødelægge dørene og for ikke at invitere uindbudte gæster – både mennesker og dyr – ind i vores opgange, rum under trapperne og kældre, skal opgangsdørene (gadedørene) holdes lukkede og kælderdøre være låste.

 

Havedag:

Havedagen blev aflyst p.gr. af meget få tilmeldinger.

 

Afbrændingsforbud:

Rudersdal kommune har udstedt afbrændingsforbud. Se venligst opslag og følg med på Rudersdal.dk

 

Næste møde:  August 2018