Referat af ekstraordinær generalforsamling 1. april 2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lyngbo,
på Birkerød Skole, Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød,
tirsdag den 1. april 2014, kl. 19.00
Dagsorden til generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, var som følger:

Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Vedtægtsændring – ændring om at foreningens funktionær lejlighed kan udlejes til en kommende vicevært/varmemester i stedet for at den skal udlejes til varmemester blev vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2014. Vedtagelsen af forslaget forudsætter at 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for forslaget.

Fremtidig formulering af vedtægternes § 10, stk. 2, hvis forslaget vedtages.

”Bestyrelsen ansætter endvidere en varmemester, hvis funktioner koordineres af administrator. Varmemesteren kan bebo ejendommens funktionærbolig.”
3. Eventuelt

 

Ad pkt. 1 Valg af dirigent:
Formanden for bestyrelsen i ejerforeningen Lyngbo, Charlotte Rubjerg bød velkommen til den ekstrtaordinære generalforsamling og foreslog ejerforeningens administrator, advokat Poul Bach valgt som dirigent. Administrator blev herefter valgt som dirigent, og konstaterede, at den ordinære generalforsamling i Ejerforeningen Lyngbo var lovlig indvarslet den 24. marts 2014

Dirigenten konstaterede at tilstede var 15 stemmeberettigede medlemmer heraf 6 ved fuldmagt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.
Ad pkt. 2 Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring blev vedtaget med 85 stemmer for og 3 imod på foreningens ordinære generalforsamling. Mere end 2/3 af de fremmødte bakkede således forslaget om –at foreningens funktionær lejlighed kan udlejes til en kommende vicevært/varmemester i stedet for at den skal udlejes. Den endelige vedtagelse af forslaget forudsatte at 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling stemte for forslaget.

Formanden redegjorde for forslaget. Ingen ønskede ordet til punktet. Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte medlemmer.

Fremtidig formulering af vedtægternes § 10, stk. 2,

”Bestyrelsen ansætter endvidere en varmemester, hvis funktioner koordineres af administrator. Varmemesteren kan bebo ejendommens funktionærbolig.”
Ad pkt. 3  Eventuelt.
Følgende havde ordet til punktet og følgende emner blev berørt: Per Brekke: enkelte altaner er ikke kønt, Inger Lindskrone: Vi skal tænke over, hvad vi vil med vicevært lejeligheden, hvis en ny vicevært ikke vil bebo den.

 

 

 

Bestyrelsen svarede på indlæggene og formanden, Charlotte Rubjerg takkede for en god generalforsamling, og for god ro og orden, og ønskede de fremmødte en fortsat god aften.

 

Den 2. april 2014

 

Poul Bach
Dirigent og referent
Formand    Bestyrelsesmedlem